Cursul "Comunicare, relații publice, transparență decizională,
informații-date publice/clasificate/cu caracter personal

Acest curs a fost gândit și redactat ca un instrument practic în sprijinul personalului cu atribuții în domeniile informare publică, petiții, audiențe, registratură, secretariat arhivă și altele asimilate acestora.
Cursul conține necesarul de informații cu caracter teoretic la care se adaugă, în mod necesar, aplicațiile practice și suportul legislativ de la baza acestora .

Cine se poate înscrie?

  Cursurile se pot urma de către orice persoană interesată care îndeplineşte condiţiile de studii cerute,
  este de acord cu prevederile regulamentului
  de organizare şi funcţionare, a codului etic şi urmează procedurile
  Taxa unui curs este de 200 lei şi se poate suporta, după caz, de către:
 • instituţia unde lucrează cursantul
 • de către cursant:
 • mixt, respectiv o parte de către instituţie şi o parte de către cursant.
  Durata unui curs este de 18 ore şi include:
 • pregătirea teoretică;
 • pregătirea practică;
 • teste şi examinări pe parcursul cursului şi la finalul acestuia.

Ce cuprinde pachetul de curs?

 • numărul de ore conform programei pe materii;
 • accesul la lectori pentru consultaţii, inclusiv după terminarea cursului;
 • un set de materiale cu teste şi exerciţii;
 • înscrierea, cu acordul scris din partea dumneavostră, în baza naţională de date de resurse umane.

Program de formare/perfecționare – perioada oct-dec 2015

Cursurile pentru funcționarii care-și desfășoară activitatea în cadrul instituțiilor ce reprezintă administrația publică locală au fost concepute în așa fel încât să corespundă celor două criterii fundamentale de apreciere a nivelului valoric al acestora și anume să asigure minimul necesar de cunoștințe și o bogată ofertă de aplicații practice de natură să ajute în activitatea cotidiană.

 1. Managementul serviciilor publice/politici publice sectoriale;
 2. Politici publice şi planificare strategică;
 3. Sisteme de control managerial intern în entitățile publice (studii superioare);
 4. Managementul resurselor umane;
 5. Management financiar-bugetar și al patrimoniului (studii superioare);
 6. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului ;
 7. Dreptul integrităţii publice şi politici anticorupţie;
 8. Legislația Uniunii Europene;
 9. Comunicare, relații publice, transparență decizională, informații-date publice/clasificate/cu caracter personal;
 10. Procedură civilă și contencios administrativ.
 11. Centrul de Documentare şi Informare Publică Bucureşti este un partener al Centrului Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Iaşi (CRFCAPL Iaşi) , structură din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP). Cursurile oferite de noi sunt acreditate de instituţiile mai sus amintite şi se finaliează cu o certificare din partea acestora.